top of page

De eerste afspraak

Fysiotherapie en de behandeling van psychosomatische klachten worden beiden vergoed als reguliere fysiotherapie.

Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden de behandelingen direct bij uw verzekering gedeclareerd. Bij een restitutiepolis moet u soms eerst zelf de behandeling betalen. U krijgt het bedrag na het indienen van de nota van uw verzekering terugbetaald.

Bent u niet aanvullend verzekerd? U dient dan na afloop van de behandeling contant of per internetbankieren te betalen. Bij Tarieven vindt u het overzicht van de tarieven.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie: U kunt zonder verwijzing een afspraak maken.

N.B. Bij chronische aandoeningen dient u een verwijzing te hebben.

Ik heb contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. We moeten voldoen aan bepaalde eisen. Naast uw naam en adres moet ik ook het BSN nummer, ID/rijbewijsnummer en uw e-mailadres noteren (privacyreglement). 

Landelijk zijn wij verplicht mee te doen met een kwaliteitsonderzoek. Het komt dus voor dat u na beëindiging van de behandeling een (korte) vragenlijst opgestuurd krijgt - mits u daartoe toestemming geeft. U bent niet verplicht deze in te vullen, maar ik zou dat wel zeer op prijs stellen.

bottom of page