top of page

Psychosomatiek

Psychosomatische klachten

De behandeling richt zich op het inzichtelijk maken van (stress)factoren en het herstel van de belastbaarheid.

Een groot aantal klachten heeft een relatie met stress.

Een zekere mate aan stress hoort bij het leven.

Toch zijn er situaties waarbij het zwaar valt om een goede balans te vinden op mentaal en/of sociaal-emotioneel vlak.

Langdurige stress maakt zich kenbaar in het gemoed en het fysieke welzijn.

Soms negeren we stress voor een (te) lange periode en zijn we ons er niet van bewust dat klachten die we ervaren gerelateerd zijn aan overspanning.

Slecht slapen en futloosheid doen je minder bewegen en meer piekeren.

Lichaam en geest zijn een onafscheidelijk duo.

Een verstoring op een van de niveaus beïnvloedt de ander.

Samen zoeken wij naar een gerichte oplossing.

bottom of page