Algemene fysiotherapie | psychosomatische fysiotherapie | neurologische aandoeningen| lid ParkinsonNet | Feldenkrais bewegingsleer
 

Mindful in beweging - groepslessen voor 

ontspanning en meer bewegingsvrijheid. 

Maandags 19.30-20.30  

Info onder "Meer over Feldenkrais - Groepslessen".

Fysiotherapie en Feldenkrais  

Praktijk Lijnbaansgracht  -  Direct een afspraak maken? Bel 06-29889118                             

 

Wanneer: maandag van 19.30-20.30 uur

Waar: locatie Studio B13, Steve Bikoplein 13, 1092 GM Amsterdam

Kosten: 11,00 euro per les bij een 10 rittenkaart (3 maanden geldig)

Proefles: 7,50 euro, losse les 13,00 euro. 

Instroom is altijd mogelijk

Inschrijven: Geef uw naam, telefoonnummer en e-mail adres aan mij door en maak het lesbedrag over op NL37INGB0004523046 ovv lesserie jan.- maart 2018. Losse lessen graag contant betalen.

Meenemen: makkelijke kleding, warme sokken en een doek of handdoek

Wanneer: donderdag van 18.30- 19.30 uur

Waar: locatie Praktijk Lijnbaansgracht, Lijnbaansgracht 67-O, 1015 GV Amsterdam

Kosten: 11,00 euro per les bij een 10 rittenkaart (3 maanden geldig)

Proefles: 7,50 euro, losse les 13,00 euro. 

Instroom is altijd mogelijk

Inschrijven: Geef uw naam, telefoonnummer en e-mail adres aan mij door en maak het lesbedrag over op NL37INGB0004523046 ovv lesserie jan.- maart 2018. Losse lessen graag contant betalen.

Meenemen: makkelijke kleding, warme sokken en een doek of handdoek