top of page

De Feldenkrais Methode is de nieuwe trend op het gebied van mindful bewegen.

Je ervaart hoe je met een minimale inspanning het maximale uit elke beweging haalt.

Feldenkrais is een praktische en efficiënte methode om te leren hoe je meer over je eigen bewegingsmogelijkheden kunt beschikken. Aandacht is een belangrijk aspect in de lessen.

We merken zelden of niet of bewegingen ons lichaam belasten. Onze aandacht ligt bij wát we moeten doen, niet bij hóe we bewegen. Feldenkrais kijkt juist naar het hóe. Feldenkrais is een bewegingsleer toegepast in individuele- en groepslessen.

  • We worden ons bewust van de manier waarop bewegingen verlopen, van de relatie tussen skelet, spieren, zenuwstelsel en onze manier van waarnemen, voelen en denken.
  • We leren hoe een beweging efficiënter, gemakkelijker en vloeiender is te maken.

Dit zelf ervaren en ontdekken - organisch leren - kenmerkt de Feldenkrais methode.

Feldenkrais gaat uit van de eenheid van lichaam en geest: een verandering in bewegen leidt tot een verandering in denken, waarnemen en voelen. En andersom. Moshé Feldenkrais koos voor ingang via het fysieke, omdat daar veranderingen gemakkelijker waar te nemen zijn. 

Feldenkrais is bewust worden door bewegen.

Wat is Feldenkrais?

bottom of page